دستگاه مخمل پاش

2021-11-04

نکات حرفه ای مخمل پاشی (4)

نکته 4 – نگهداری و تازه کردن پودر مخمل 1 – نگهداری پودرمخمل: پودر مخمل الیاف نساجی هستند که به سایز های مورد نظر برش خورده […]
2021-09-30

نکات حرفه ای مخمل پاشی( 2و3)

نکته 2   رنگ زمینه: وقتی که رنگ پودر مخمل با رنگ زمینه کار متفاوت باشد احتمال تاثیر گذاشتن رنگ زیر بر روی رنگی که در کار […]
2021-08-14

نکات حرفه ای مخمل پاشی (1)

نکته 1 – اشکال در نشست مخمل : بعد از مخمل پاشی وقتی چسب زیر کار خشک میشود مشاهده میشود که با دست کشیدن روی کار […]
2021-04-13
مخمل پاش برای کاغذ دیواری

سیستم اتوماتیک در مقابل دستی (بخش 2 )

در بحث انتخاب بین سیسم اتوماتیک یا دستی یک راه سومی هم هست که آن روش نیمه اتوماتیک است یعنی بخشی از کار که قابل انجام […]