مدیر سایت

2022-06-04

نکات حرفه ای مخمل پاشی (5)

نکته 4:  نصب دسته پاشش برای تولید: در کار مداوم مثلا برای تولید قطعه یا چاپ مخمل روی لباس برای جلوگیری از خستگی کاربر میتوان به […]
2022-01-04
دستگاه مخمل پاش سپهر برای کاکتوس

سیستم اتوماتیک در مقابل دستی (بخش 3 )

روشهای ابتکاری برای تیراژهای متوسط: روشهای ابتکاری میتواند به میزان چشمگیری میزان سرمایه گذاری را برای راه اندازی خط تولید کاهش دهد. اگر با دقت و […]
2021-11-04

نکات حرفه ای مخمل پاشی (4)

نکته 4 – نگهداری و تازه کردن پودر مخمل 1 – نگهداری پودرمخمل: پودر مخمل الیاف نساجی هستند که به سایز های مورد نظر برش خورده […]
2021-09-30

نکات حرفه ای مخمل پاشی( 2و3)

نکته 2   رنگ زمینه: وقتی که رنگ پودر مخمل با رنگ زمینه کار متفاوت باشد احتمال تاثیر گذاشتن رنگ زیر بر روی رنگی که در کار […]