چسب فلوک

2017-03-08
مخمل پاش برای تزیینات

آماده سازی برای پاشش پودر مخمل

قبل از شروع به کار باید توجه نمایید که شکل قطعه، نحوه انجام چسب زنی و مخمل پاشی را تعیین میکند. اگر مخمل پاش برای پارچه […]
2017-03-06
غلطک برای چسب زنی

نحوه چسب زنی روی کار برای مخمل پاشی

قبل از مخمل پاشی باید سطح کار در جایی که میخواهیم پودر مخمل بچسبد چسب زده شده و سپس پودر مخمل توسط دستگاه روی آن پاشیده […]