مخمل کاری

2022-06-04

نکات حرفه ای مخمل پاشی (5)

نکته 4:  نصب دسته پاشش برای تولید: در کار مداوم مثلا برای تولید قطعه یا چاپ مخمل روی لباس برای جلوگیری از خستگی کاربر میتوان به […]
2021-08-14

نکات حرفه ای مخمل پاشی (1)

نکته 1 – اشکال در نشست مخمل : بعد از مخمل پاشی وقتی چسب زیر کار خشک میشود مشاهده میشود که با دست کشیدن روی کار […]