قیمت ها

قیمت دستگاه مخمل پاش سپهر به شرح زیر است:

نام

قیمت هرعدد (تومان)

تعداد

گارانتی (یکساله)

تابلو

3,900,000

1

تعمیر

دسته پاشش

8,100,000

1

تعمیر-تعویض

ظرف پودر

250,000

2

تعویض

پدال

200,000

1

تعمیر

دی وی دی آموزشی

رایگان

1

مجموع

12,700,000

شرایط گارانتی :

گارانتی دستگاه مخمل پاش سپهر بدون قید و شرط است یعنی اگرحتی بر اثر اشتباه اپراتور نظیر عدم اتصال ارت یا عدم رعایت فاصله کار و نظایر آن باعث خرابی دستگاه شود شامل گارانتی ( تعمیر یا تعویض رایگان ) می گردد. علاوه بر این دستگاه مخمل پاش سپهر از نوع مخمل پاش صنعتی است و میتوانید بصورت دائم کار کنید.
اما شرایطی هم هست که مورد قبول هیچ نوع گارانتی نیست نظیر:
نفوذ آب و دیگر مواد آسیب زننده
آسیب های فیزیکی نظیر شکستگی
آسیب های عمدی
درضمن در این دستگاه محدودیت گارانتی شامل موارد زیر است :
قطعی کابل دسته پاشش بیش از یک بار
سوختن دسته پاشش بیش از یک بار
تعمیر تابلوی دستگاه تا دو بار
مدت گارانتی یک سال از زمان خرید است و پس از آن هزینه تعمیرات دریافت میگردد.
گارانتی تعمیرشامل : تابلو – کابل دسته پاشش – پدال می باشد.
گارانتی تعویض، مختص دسته پاشش مخمل پاش، و درصورت سوختن یا نیم سوز شدن مدارات داخلی آن است.

تعهد به گارانتی:

در فرهنگ و دین ما به کسب درآمد حلال سفارش شده و از کم فروشی بشدت نهی شده ایم. یکی از مصداق های کم فروشی عدم انجام درست تعهدات گارانتی است که متاسفانه در مملکت ما با بدبینی همراه است که البته جای تعجبی هم ندارد. در میان اصناف مختلف کسانی که گارانتی را فقط برای جلب نظر مشتری مطرح میکنند و حتی گارانتی های مضحکی مانند گارانتی 3 تا 10 سال را معرفی میکنند و اتفاقا دیده میشود که حتی کمترین مورد گارانتی را نیز انجام نمیدهند و با بهانه های مختلف از انجام آن سرباز میزنند. زیرا میدانند که اگر قرار باشد به آنها پایبند باشند با توجه به حجم زیاد دستگاههای برگشتی آنها، مجبور به ترک این کار خواهند بود. کسانی که دست اندرکار این صنف هستند این جماعت را میشناسند و از معامله با آنها پرهیز میکنند. البته انجام گارانتی در سالهای گذشته برای ما هزینه های زیادی در بر داشته اما به خواست خدا توانسته ایم بخوبی از عهده آن برآییم. اکنون خوشبختانه تعمیرات دستگاههای ما به میزان قابل توجهی کاهش یافته و با طرحهای جدید تعداد آنها به صفر نزدیک شده است.