آموزش مقدماتی

2017-03-06
غلطک برای چسب زنی

نحوه چسب زنی روی کار برای مخمل پاشی

قبل از مخمل پاشی باید سطح کار در جایی که میخواهیم پودر مخمل بچسبد چسب زده شده و سپس پودر مخمل توسط دستگاه روی آن پاشیده […]
2017-03-05

آشنایی یا پودر مخمل

پودر مخمل که برای مخمل پاشی استفاده میشود درواقع الیافی از جنس مواد نساجی هستند . فرض کنید که سطح فرش ماشینی را یک لایه قیچی […]