آموزش مقدماتی

2017-03-06
غلطک برای چسب زنی

نحوه چسب زنی روی کار برای مخمل پاشی

باید سطح کار در جایی که میخواهیم پودر مخمل بچسبد چسب زده شده و پودر مخمل توسط دستگاه روی آن پاشیده شود. لازم به ذکر است […]
2017-03-05

آشنایی یا پودر مخمل

پودر مخمل که برای مخمل پاشی استفاده میشود درواقع الیافی از جنس مواد نساجی هستند . فرض کنید که سطح فرش ماشینی را یک لایه قیچی […]