قیمت ها

نام

قیمت (تومان)

تعداد

گارانتی (یکساله)

تابلو

900,000

1

تعمیر

دسته پاشش

2,900,000

1

تعمیر-تعویض

ظرف پودر

100,000

2

تعویض

پدال

100,000

1

تعمیر

دی وی دی آموزشی

رایگان

1

مجموع

4,100,000

قطعا ما از افزایش قیمت خوشنود نیستیم اما بدلیل تاکید بر حفظ کیفیت الزاما باید قطعات با کیفیت هم خریداری شود که با توجه به افزایش قیمت ارز اجبارا باید انجام شود. اکثر قطعات دستگاه مخمل پاش، قطعات الکترونیکی هستند که هیچکدام در داخل تولید نمیشوند و طبیعتا وابسته به قیمت ارز هستند.