قیمت ها

نام

قیمت (تومان)

تعداد

گارانتی (یکساله)

تابلو

780,000

1

تعمیر

دسته پاشش

2,500,000

1

تعمیر-تعویض

ظرف پودر

70,000

2

تعویض

پدال

80,000

1

تعمیر

دی وی دی آموزشی

رایگان

1

مجموع

3,500,000


این قیمتها تا تایخ ۹۹/۷/۱۵ معتبر هستند.
پس از این تاریخ به ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان افزایش خواهد داشت.

قطعا ما از افزایش قیمت خوشنود نیستیم اما بدلیل تاکید بر حفظ کیفیت الزاما باید قطعات با کیفیت هم خریداری شود که با توجه به افزایش قیمت ارز اجبارا باید انجام شود .